Zapytanie ofertowe nr 2

  • 7 listopada 2018

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE z działania POIR 3.2.1 Badania na rynek, zamieszczamy informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach. Przetarg realizowany jest w ramach projektu POIR.03.02.01-04-0002/16 „Uruchomienie produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych”.

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych.

1. Przetarg na “NA DOSTAWĘ SUWNIC – 3szt.” (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe) z dnia 02.05.2017.

Warunki udziału w postępowaniu zawarte zostały w załączonym zapytaniu ofertowym.

Poniżej dokumenty do pobrania:

(DOCX) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 NA DOSTAWĘ SUWNIC – 3szt. (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe)

(PDF) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 NA DOSTAWĘ SUWNIC – 3szt. (Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe)

h